VIA SALES: rozvoj obchodních oddělení

Via Sales poskytuje nezkreslenou zpětnou vazbu na obchodní oddělení, prodejní týmy a na základě relevantních dat umožňuje s obchodními týmy dosahovat lepších obchodních výsledků. V závislosti na velikosti obchodního týmu získáte cca do 1 měsíce „tvrdá“ data, na základě kterých můžete zlepšit výsledky a vyladíte obchodní tým k co největší efektivitě.

Proč VIA SALES?

modelový výchozí stav

Hlavní cíle

testovacího procesu

Nástoje a procesy

unikátní výstupy

Nástrojem Via Sales posunete obchodníky ke konzultačnímu prodeji a získáte objektivní nezkreslenou zpětnou vazbu na to, kde aktuálně Vaši kolegové jsou a kam je možné s nimi dále směřovat. Zároveň „vychytáte mouchy“ v rámci týmové spolupráce a vyladíte společné fungování obchodního týmu.


PROČ VIA SALES?

Firma má potenciál na další růst, ale obchodní oddělení tvrdí, že nemá na nárůst kapacitu.
Jednotlivci nerespektují priority firmy.
Tým nefunguje jako celek, ale soubor jednotlivců.
Výsledky obchodního týmu dlouhodobě stagnují či nesplňují očekávání.
V týmu je hodně nových tváří a je dobré ho znovu přeskupit a nastavit.
Členové týmu hledají alibistické výmluvy a schovávají se za kolegy.
Tým se vyhýbá společným aktivitám.
Schůzky týmu jsou neefektivní a nikam nevedou.HLAVNÍ CÍLE VIA SALES

Zlepšení prodejních výsledků obchodního oddělení.
Vyladění interní komunikace v obchodním týmu.
Identifikace týmových rolí v rámci obchodního týmu pro každého člena zvlášť i jejich rozdělení za celek.
Poskytnutí zpětné vazby na silné a slabé stránky každému členovi týmu na základě objektivní metody CWAT formou individuální konzultace.
Identifikace klíčových bariér prodeje a spolupráce v rámci obchodního týmu.
Vyhodnocení znalosti a vztahu k zákazníkům pro každého obchodníka individuálně.
Stanovení individuálních cílů pro každého obchodníka na základě slabých a silných stránek.
Stanovení nejvhodnější strategie pro celé obchodní oddělení.NÁSTROJE A CESTA

Vstupní dotazníky pro každého obchodníka zvlášť (on-line i v papírové podobě).
Vstupní rozhovor s každým obchodníkem individuálně zahrnující i poskytnutí zpětné vazby k silným a slabým stránkám.
Telefonický průzkum spokojenosti zákazníků, a to za každého obchodníka zvlášť (10 zákazníků na obchodníka).
Stínování na 2-3 schůzkách u zákazníků vybraných manažerem týmu.
Stanovení individuálního rozvojového plánu pro každého prodejce.FORMA VÝSTUPŮ

Pro obchodníka
Individuální report na silné a slabé stránky a jak s nimi dál pracovat
Týmové role a jakým způsobem fungovat v rámci týmu
Zpětná vazba za zákazníky a doporučení dalšího rozvoje
Celkový individuální rozvojový plán

Pro manažera týmu, pro majitele či management
Týmový report a určení bariér prodeje a spolupráce
Návrh opatření a strategie, jak vyladit tým k větším výkonům a spolupráci
Informace za každého obchodníka a doporučení, jak s ním/ní co nejlépe a co nejefektivněji pracovat
Zpětná vazba za zákazníky a společné stanovení nejlepšího stylu a formy komunikace pro celý obchodní tým
Zpětná vazba na vlastní manažerský styl s ohledem k „týmové energii“
Doporučení pro rozvoj celého obchodního týmu - konzultace, školení, které jsme Vám schopni připravit na míru.